Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Χαλκέντερος

Το τραύμα ξεχειλίζει  χαρά
η ηδονή εκβάλει στο πόνο
το δάκρυ αναβρύζει
το γέλιο πηγάζει
το σώμα που λάτρεψες πια δεν υπάρχει

Σφαίρα μελλοντικών προβλέψεων
το πνεύμα
κεραυνοβολεί το σύμπαν ερέβη

Ρωγμές αστεριών
σκόνη γαλαξιών
κομήτες πυρινων γλωσσών
γαλβανίζουν τη νιότη

Εκτορας κι Αχιλλέας
με αγγέλων φτερά
σε προκρούστεια κλίνη
ρεμβάζω-ΝΒ