Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

"Διάγγελμα προς τους Κρήτες" του Κ. Λογοθετόπουλου....να γιατί οταν μιλάνε καταλαβαίνεις οτι έχουμε πάλι Κατοχή!

(Από το διάγγελμα του κατοχικού υπουργού Λογοθετόπουλου προς τους Κρητικούς για να παραδώσουν τα όπλα)
".....Εξουσιοδοτημένος από μέρους της Κυβερνήσεως, απευθύνομαι, προς την εγνωσμένην ιστορικήν φιλοτιμίαν σας εν ονόματι της ιεράς ιδέας της Πατρίδος μας Ελλάδος και σας εξορκίζω να σπεύσητε να καταθέσητε τα όπλα και να επιδοθήτε ως νομοταγείς πολίται εις τα παραγαγωγικά έργα της ειρήνης, εμπιστευόμενοι εν λευκώ εις την βαθείαν δικαιοκρισίαν και την αγαθήν πρόθεσιν των Στρατιωτικών Δυνάμεων κατοχής.
.....Ο πόλεμος δια την  Ελλάδα ετελείωσε. Δεν είναι ώρα να συζητήσωμεν αναλυτικώτερον επί του σημείου αυτού. Το προέχον είναι να ηρεμήσητε σεις και τα σπίτια σας και να ξαναβρήτε την ποθητή γαλήνη, προσαρμοζόμενοι εις την επιβαλλομένην στοιχειώδη λογικήν της πραγματικότητος.......
Μη παρασύρεσθε από παράλογον φανατισμόν προπαγάνδας, μην αφήνετε εαυτούς και τους γνωστούς σας και τους οικείους σας να πίπτουν θύματα συνθημάτων τεχνητών και ξένων προς το αληθές συμφέρον μας, διότι..................................

.................................. εις την ουσίαν δια της στάσεως αυτής επιφέρετε αποτέλεσμα όλως αντίθετον προς το επιδιωκόμενον.
Βεβαιωθήτε προ παντός ότι η σημερινή κατοχή είνε εντελώς πρόσκαιρος, υπαγορευθείσα αποκλειστικώς και μόνον εκ λόγων πολεμικής σκοπιμότητος. Η εθνική μας ελευθερία, ην μετά τόσους αγώνας ανεκτήσατε, δεν κινδυνεύει ουδέ κατά το ελάχιστον. Πρέπει να έχετε υπʼόψιν σας ότι μετά το πέρας του πολέμου θέλει επικράτηση δικαιοσύνη μεταξύ των Λαών και εις την διαμόρφωσιν της νέας Ευρώπης τα δικαιώματά σας θα διατηρηθούν αμείωτα.......
.....Καλείσθε να προσφέρετε την υψίστην των υπηρεσιών, υποβοηθούντες οι ίδιοι τας Στρατιωτικάς Αρχάς Κατοχής
εις το έργον των υπέρ της αποκαταστάσεως της ησυχίας ανάμεσον της ζωής μας και ενισχύοντες ούτω την Κυβέρνησιν εις τον αδυσώπητον καθημερινόν αγώνα της δια την συντήρησιν μιας καταστάσεως πραγμάτων, η οποία να επιτρέπη τας ελπίδας επί του δυσχερούς παρόντος και του καλυτέρου μας μέλλοντος....."  Πηγή κειμένου: Πατρις, Πηγή φωτό: Stavrovelonia


....οτι κι αν λένε  οι κυβερνώντες μας ο τόνος και η ψυχολογική χροιά των λόγων τους καθώς και το περιεχόμενο των παραινέσεων τους με τα "ευτυχώς που υπάρχει η Τρόικα", "τα μέτρα είναι πρόσκαιρα", "να προσαρμοσθούμε στη λογική της πραγματικότητας" και "να μην παρασυρόμαστε απο συνθήματα και στάσεις  αντίθετα προς το αληθινό συμφέρον μας" επιβεβαιώνουν και ως  ιστορική αναλογία  το προφανες: η χώρα είναι υπο  ΚΑΤΟΧΗ!
Και ο δοσίλογος Λογοθετόπουλος θα μπορούσε άνετα να είναι ξανά υπουργός της ΔΝΤ-κυβέρνησης! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου